مقالات

ترجمه فوری

ترجمه فوری

ترجمه فوری|ترجمه ارزان و سریع :ترجمه فوری یکی از تخصص های موسسه بین المللی papertranslate می باشد. مترجمانی که برای موسسه papertranslate فعالیت های تر... ادامه متن

ترجمه متن

ترجمه متن

ترجمه متن : از آن‌جایی که بسیاری از افراد جامعه نیازمند خدمات ترجمه متن هستند ، ترجمه متن اصلی ترین مآموریت مترجمین پیپرترنسلیت را شامل می‌شود. ترجمه... ادامه متن

آشنایی با شغل مترجم

آشنایی با شغل مترجم

آشنایی با شغل مترجم : اگر در یک یا چند زبان خارجی تسلط دارید و با سبک های مختلف نوشتاری آشنا هستید، این شغل مناسب شماست. آشنایی با شغل مترجم مترجم کسی... ادامه متن

ویراستاری نیتیو

ویراستاری نیتیو

ویراستاری نیتیو : آیا اطلاع داشتید که در ویراستاری نیتیو که توسط مترجمین آمریکایی-کانادایی انجام می شود، پیشنهاداتی در کنار مقاله ذکر شده که امکان پذی... ادامه متن