مقالات

ترجمه حرفه ای

ترجمه حرفه ای

ترجمه حرفه ای : ترجمه به صورت  حرفه ای آن گونه که به نظر می رسد آسان نیست.یک دیکشنری دو زبانه، اینترنت و کار کردن بر منابع و زبان های مقصد برای این که... ادامه متن

مترجم و ترجمه فوری

مترجم و ترجمه فوری

مترجم و ترجمه فوری : ترجمه فوری یعنی تحویل ۸۰۰ کلمه ترجمه روان در عرض یک ساعت و ۸۰۰۰ کلمه در یک روز با کیفیت بالا و با قیمتی ارزان و مناسب . گروه بین... ادامه متن

ترجمه تخصصی مقالات

ترجمه تخصصی مقالات

ترجمه تخصصی مقالات: برای پذیرش در ژورنال های بین المللی یکی از مهمترین قسمت های چاپ یک مقاله ای اس ای می باشد. ترجمه تخصصی مقالات روانی ترجمه و مشخص ب... ادامه متن

ترجمه حرفه ای مقاله

ترجمه حرفه ای مقاله

ترجمه حرفه ای مقاله : ترجمه روندی چند جانبه است که منجر به انتقال و بیان مفهوم از زبان مبدا به زبان مقصد می شود.این امر جز با درک صحیح معنای واژه ها،م... ادامه متن