خدمات ویراستاری

مقایسه پلن های ویراستاری

تعرفه اعلام شده در تمام خدمات برای یک صفحه استاندارد با ۲۵۰ واژه می باشد.

»مقایسه پلن ها«

سطح3
تماس بگیرید
سطح 3 خدمات ویراستاری
مستقیماً توسط مترجمین نیتیو امریکایی، انگلیسی یا کانادایی انجام می شود
گارانتی ۱ ماهه
زمان تحویل و هزینه از شرکت مورد نظر استعلام می شود
ثبت سفارش
سطح 2
۱۰۰۰۰ تومان
سطح 2 خدمات ویراستاری
مترجمین با مدرک کارشناسی ارشد با سابقه بیشتر از ۷ سال
گارانتی ۱۰ روزه
زمان تحویل بر اساس حجم کار
هزینه ترجمه فوری ۱٫۳ برابر
ثبت سفارش
سطح ۱
۷۵۰۰ تومان
سطح ۱ خدمات ویراستاری
مترجمین با مدرک کارشناسی ارشد با سابقه بیشتر از ۵ سال
زمان تحویل بر اساس حجم کار میباشد
در صورت توافق بر ترجمه فوری : هزینه ترجمه فوری ۱٫۳ برابر
ثبت سفارش

اگر هدف شما آن است که مقاله خود را برای باز بینی کلی و رفع غلط‌ های املایی و ایرادات گرامری (متون و مقالات انگلیسی) مورد بررسی قرار گیرد این سطح از خدمات ویراستاری را انتخاب کنید در این سطح متن شما به صورت کلمه به کلمه و جمله به جمله توسط مترجمین با سابقه ۵ سال مورد بررسی و باز خوانی قرار می گیرد و نواقص بر طرف می گردد.

  • در تمام خدمات ترجمه منظور از یک صفحه یک صفحه استاندارد با ۲۵۰ واژه می باشد.
  • تعرفه انگلیسی به فارسی به ازای هر صفحه ۷۵۰۰ تومان
  • زمان تحویل بر اساس حجم کار تعیین می شود.
  • برای خدمات ترجمه فوری در این سطح هزینه ۱٫۳ برابر می شود

مثال:

مقاله ای ۱۰ صفحه ای (۲۵۰۰ واژه) ای دارید قصد ترجمه آن را دارید.

زمان تحویل عادی ۵ روز

زمان تحویل فوری ۲٫۵ روز

هزینه با تعرفه عادی ۷۵۰۰ تومان

هزینه با تعرفه فوری : ۷۵۰۰ * ۱٫۳=۹۷۵۰ تومان

اگر هدف شما آن است که ویراستاری سطح ۱ + رفع کامل ایرادات گرامری و اصلاح ساختار جملات ترجمه شده برای روانی و سهولت خواندن متن (متون و مقالات انگلیسی) مورد بررسی قرار گیرداین سطح ازخدمات ویراستاری را انتخاب کنید در این سطح متن شمابه صورت کلمه به کلمه  و جمله به جمله توسط مترجمین با سابقه بیشتر از ۷ سال مورد بررسی و بازخوانی قرار می گیرد و نواقص بر طرف می گردد.

  • در تمام خدمات ترجمه منظور از یک صفحه یک صفحه استاندارد با ۲۵۰ واژه می باشد.
  • تعرفه انگلیسی به فارسی به ازای هر صفحه  ۱۰۰۰۰  تومان
  • زمان تحویل بر اساس حجم کار تعیین می شود.
  • برای خدمات ترجمه فوری در این سطح هزینه ۱٫۳ برابر می شود.

مثال:

مقاله ای ۱۰ صفحه ای (۲۵۰۰ واژه) ای دارید قصد ترجمه آن را دارید.

زمان تحویل عادی ۵ روز

زمان تحویل فوری ۲٫۵ روز

هزینه با تعرفه عادی ۱۰۰۰۰ تومان

هزینه با تعرفه فوری : ۱۰۰۰۰ * ۱٫۳=۱۳۰۰۰ تومان

اگر هدف شما آن است که درصد پذیرش مقاله شما توسط نشریات تحت پوشش انتشارات های معتبر افزایش یابد و دغدغه ضعف فنی ترجمه را به هیچ وجه نداشته باشید، این سطح از خدمات ویراستاری را انتخاب کنید.

در این سطح متن شما مستقیما برای ویراستاری به مترجمین نیتیو امریکایی، انگلیسی یا کانادایی سپرده خواهد شد و پس از ویراستاری متن ویراستاری شده همراه فایل با تمام کامنت های اعمال شده ارسال می گردد تا تفاوت را احساس کنید.

هزینه و زمان تحویل پس از بررسی متن شما و استعلام از شرکت مورد نظر اعلام می گردد.